Avel på den Sibiriska katten

Den Sibiriska katten är en mycket speciell ras vilket gör att det är viktigt att framtida katter är 100 % Sibirisk katt. Det är nämligen väldigt viktigt för den nya ägaren av katten att kunna veta att de får det de betalar för. En Sibirisk katt kostar runt 10 000 kronor, vilket gör att det är viktigt att man får en renrasig Sibirisk katt, då det är det man betalat för.

Det är viktigt att göra testning på katterna innan man avlar. Man vill ha friska katter efter att avlingen är genomförd. Har katten svagt hjärta rekommenderas ej att man avlar just på denna katt.

Det är inte bara viktigt att katten är frisk i sig utan också att man undersöker vilka sjukdomar som ligger i kattens släkt så att man gör extra testning för att kolla att allt står rätt till.

Testning

Man brukar vanligtvis göra testning på katten första gången vid ettårsåldern. Upp till att katten är tre år gammal är det bästa att göra testning varje år. Man kan sedan ta två års uppehåll fram tills att katten är fem år gammal och göra nya testning. Om katten har en nära släkting som bär på en sjukdom kan det hända att man gör nytt test vid åtta års ålder. Katter är individer vilket gör att det är viktigt att göra tester i enlighet med individens utgångspunkt.

Avel

Det är viktigt att kolla stamträdet innan man väljer ut vilken kattindivid man väljer att avla med. Om katterna är nära släkt, är det bästa att försöka hitta en ny hona/hane. Om katterna är nära släkt kan det uppstå problem med den nya kullen, vilket man givetvis vill undvika. Man vill såklart försöka hitta en hona/hane så långt ifrån släkt som möjligt. Enligt rekommendationer vill man att det ska vara max fyra generationer ifrån varandra, vilket gör att inavelsgraden ligger på 3.12 %. Allt som sedan är lägre än 3.12 % är bara mer positivt.

Hälsa

Inte nog med att man behöver kika på kattens egen hälsa och dess släkt, så är det även viktigt att veta vilken blodgrupp katten har. Man vill givetvis att de som paras ska ha samma blodgrupp. Det finns en lag som säger att man inte medvetet ska para två katter med olika blodtyper såsom blodgrupp A och blodgrupp B.

För att allt detta ska fungera så har de som äger Sibiriska katter i Sverige mycket kontakt med varandra och samtidigt har ”Hälsorådet” i Sverige kontroll att ägarna sköter sig och avlar med så lite risk som möjligt. Det viktigaste innan man börjar med avel är att läsa på ordentligt hur man väljer en hona eller hane att fullfölja aveln med. Att man tar sig en titt i de register som finns med defekter över Sibiriska katter, att man antingen kikar på avelhanesregistret eller att man anmäler sin egna hane dit. Det är även viktigt att man sköter testning och lägger upp denna information på lämplig plats.

Information och att man läser på är det viktigaste för att kunna starta avel, det är viktigt från kattens och ägarens synpunkt att göra det på rätt sätt för att få friska och glada Sibiriska katter.